Επιστροφή και Αλλαγή Προϊόντων

Έχετε το δικαίωμα επιστροφής οποιουδήποτε εμπορεύματος δεν σας ικανοποιεί εντός 15 ημερών από την παραλαβή των εμπορευμάτων.

Η ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ αποδέχεται μόνο επιστροφές εμπορευμάτων μη μεταχειρισμένων , στην αρχική τους κατάσταση και συσκευασία , τα οποία θα συνοδεύονται και από τα σχετικά παραστατικά. Στην περίπτωση αυτή η ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ θα επιστρέφει τα καταβληθέντα, για τα επιστραφέντα προϊόντα, χρήματα εντός 15 ημερών μετά την παραλαβή τους.

Τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή των χρημάτων και των εμπορευμάτων θα χρεώνονται σε εσάς.

Θα πρέπει να επιβεβαιώνετε την ποσότητα και την κατάσταση των εμπορευμάτων κατά την παράδοση και εάν κάποια εμπορεύματα είναι ελαττωματικά, θα πρέπει να ενημερώνετε σχετικά την ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ εντός 10 ημερών μετά την παραλαβή τους.

Εάν το προϊόν που αγοράσατε είναι όντως ελαττωματικό, η ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ μπορεί να το επιδιορθώσει ή να το υποκαταστήσει ή να σας επιστρέψει τα χρήματά σας, σύμφωνα και με τα νόμιμα δικαιώματά σας. Εάν δεν ενημερώσετε εντός της παραπάνω προθεσμίας των 10 ημερών, θεωρείται ότι έχετε αποδεχτεί την παραγγελία.

Όταν οι επιστροφές έχουν ολοκληρωθεί με δέοντα τρόπο, η ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ θα αντικαθιστά τα εμπορεύματα που επεστράφησαν εφόσον αποδειχτούν ελαττωματικά, ή θα επιστρέφει τα καταβληθέντα χρήματα, εντός 10 ημερών το αργότερο αρχής γενομένης από την ημερομηνία παραλαβής των επιστρεφόμενων εμπορευμάτων.